Kött och cancer

Forskare har kommit överens om att rött kött ligger bakom många fall av tjock- och ändtarms cancer.
Alicja Wolk, professor i nutrionsepidemiologi vid Karolinska institutet, säger i Dagens nyheter att:

”– När det gäller tjock- och ändtarmscancer är sambandet klart bevisat. Forskarna är helt överens. För de andra sjukdomarna håller bevisen på att ackumuleras.”

Är detta ett riktigt hot eller bara ännu ett medialarm?

Hälsa skriver om köttkonsumptionen och risken om cancer:

”– Det finns spekulationer, bland annat koksalt, nitriter och nitrater, järn och ämnen som bildas när man steker kött på hög temperatur eller röker det, säger Alicja Wolk.

Vid djurförsök har flera av dessa ämnen visat sig vara cancerframkallande, men i studier med människor har resultaten blivit mer motstridiga och oklara. Alicja Wolk betonar att det inte går att göra samma typ av tester på människor som på djur och att det därför kanske aldrig kan bli annat än spekulationer.”

Åsikterna skiljer sig åt. Vissa anser att människor verkligen borde äta mindre kött, oavsett anledning. Andra anser att forskningen inte stämmer, och även om den gör det så tänker de inte sluta äta kött.
Enligt vissa är nitrithalten i köttet det viktigaste att debattera om. För att skydda chark mot bakterien lostridium botulinum så blandar man i nitrit. Men det används även för att ge korvar en mer tilltalande rosa färg.

Personligen så anser jag att människor generellt sätt borde äta mindre kött än vad vi gör idag. Inte bara utav hälsoskäl utan även av miljöskäl. Det är dags att se sig om efter alternativa, lika goda, alternativ för allt kött som konsumeras idag.

 

Kommentera