Miljöhot eller kommunhot?

 Annika Carlsson-Kanyama är forskningschef för klimat- och energifrågor på FOI och hon  står bakom en rapport rörande ledande beslutsfattares syn på klimathotet. Det resultat som kom fram var en överraskning; 7 av 10 svarade att de tvivlar starkt på klimatförändringen. Annika säger visare att:

”Det är klart att det inte är bra. De här personerna känner ju att de inte behöver ta ansvar för miljöarbetet i sin kommun”

Jag kan inte annat än hålla med om att det är obehagligt att många beslutsfattare i kommunerna runt om i Sverige inte anser att klimatet är något riktigt hot, cirka 1 av 10 var så kallade ”klimatförnekare”. Men man får inte glömma den andra sidan av det hela, det är så lätt att bara döma. Det är som Waldemar Ingdahl skriver på sin blogg:

”Det är inte så konstigt att lokala företrädare tvekar över planer som verkar ödelägga kommunen utan att göra skillnad på relevant nivå. Undersökningen borde vara en kraftfull signal om att lyssna på vad som sker ute i kommunerna och vilka deras förutsättningar är.”

Många kommuner har en minskande befolkning och att det kanske inte går att prioritera klimatsatsningar utan att förlora fler invånare och därmed riskera att kommunen ”går i konkurs” när man måste höja skatterna på grund av minskat skatteunderlag.

De flesta i den här debatten verkar tycka att det är människans fel att temperaturen höjs och klimatet ändras.

Det finns även personer som anser att det hela inte går att säga säkert, man kan inte säga att ”observationer entydigt pekar på att klimatet förändras, och att de ledande klimatforskarna är helt överens om att den förändring som skett är i huvudsak orsakad av människan” helt definitivt. Det finns många olika åsikter i den här debatten och en ledare inom FOI borde kanske inte vara så dömande mot andra.

Sedan finns det självklart de som anser att klimathotet inte är skapat av människan, och jag kan inte annat än finna deras argument lika trovärdiga som de som påstår exakt det motsatta. Men sen får man inte glömma bort att även om klimatförändringarna idag inte är skapade av människan, utan av naturen, så är det ingen ursäkt för att inte göra någonting för att hjälpa miljön. Det är aldrig fel att bli miljövänligare.

 

2 thoughts on “Miljöhot eller kommunhot?

  1. Även om klimatet ändrats mycket på jorden i ett geologiskt perspektiv är det värt mödan att i ökad utsträckning gå över mot förnyelsebara energibärare och därmed minska den ökade växthuseffekten som orsakats av utsläpp av bl a (främst) koldioxid. Den fossila oljan (och snart även naturgasen och sen, dock senare, kolet) närmar sig sin produktionstopp (”peak”), så även av denna anledning måste vi gå över mot förnyelsebara energibärare.

Kommentera