Lärare eller ordningsvakt?

En lärare i Gällivare blev tidigare misshandlad och mordhotad av en elev på samma skola när läraren förde ut eleven från matsalen då eleven betett sig stökigt.

I domstolen så blev eleven dömd för misshandel och olaga hot, men läraren fick ingen ersättning. Detta  ”…eftersom tingsrätten i Gällivare menar att yrket kan jämföras med att vara polis.”

Många har reagerat på domen och anser att den är orimlig, alldeles uppåt väggarna, fantastiskt galet och ett skämt. Sveriges Television gjorde ett inlägg om händelsen.

Det är som Christer skriver på sin blogg:

”Skadeståndsfrågan är förstås inte det viktiga i det här ärendet, utan formuleringen ”lärare måste ha beredskap för att visst hot och våld kan förekomma vid ett ingripande mot en elev, på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis”.”

Att jämföra ett lärarjobb med ordningsvakt eller polisyrken blir ju ganska skevt. OM läraren ska förväntas tåla samma mängd våld och utföra i stort sett samma ingripanden mot våldsamma elever, borde de då inte få en sådan utbildning? Och utrustning?

Rektorn på skolan i Gällivare där incidenten inträffade säger även han att:

”– Lärarna ska enligt skollagen ingripa och säkerställa alla elevers trygghet och studiero. Men att jämställa en lärare med en ordningsvakt eller en polis tycker jag inte är rimligt. Lärarna har ingen utbildning för det, säger Lindh.”

Lars Lundqvist tar upp på sin blogg om egna upplevelser med lärare som säger att yrket börjar likna ett vaktjobb mer än ett kunskapsgivande. Det blir fel när lärarna behöver lägga mer tid på att kontrollera elever än att lära ut det de ska. Samtidigt så måste de, enligt skollagen, försäkra elevers trygghet och arbetsro. Det verkar inte vara lätt att vara lärare.

Man får inte glömma att oviljan att betala skadestånd skickar ut signaler i samhället om att det faktiskt inte är så fel att bruka våld mot lärare. Man kan tänka sig att en privatperson hade fått skadestånd, eftersom denne inte förväntas tåla våld. Det är detta som är det läskiga, när man behandlar människor olika på grund av deras yrkesval. Ingen ska behöva stå ut med våld på sin arbetsplats, särskilt inte om man inte har kunskap och material att hantera det med.

Utbildningsminister Jan Björklund har gått ut och sagt att:

”- Jag kan som utbildningsminister inte acceptera att Sverige skulle ha inställningen att lärare får ta stryk och finna sig i det. Det skulle helt urgröpa läraryrkets auktoritet.”

 

 

4 thoughts on “Lärare eller ordningsvakt?

  1. Att bli utsatt för visst våld ligger i lärarrollens natur eftersom det finns elever som är våldsbenägna och om de blir förbannade kan de ta till våld. Därför skall inte lärare bli förvånade om de någon gång blir utsatta för våld.
    När det sedan gäller skadestånd anser jag att det i första hand är arbetsgivaren som skall utge skadestånd. Därefter får arbetsgivaren kräva tillbaka ersättning för sina kostnader från eleven. Om lärare skall vara part i mål mot elev kommer skolan att få stora problem eftersom vardagen på skolan riskeras att ödeläggas.
    Det är stor skillnad på att bli utsatt för våld i sitt arbete och att bli utsatt för våld som privatperson. Därför är det fegt att låta lärare gå in som part när arbetsgivaren borde ha tagit fullt ansvar. Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. Därför skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa. Detta innebär även skydd mot våldsbenägna elever. Skolledningen vet i de flesta fall vilka elever som är våldsbenägna och därför är det arbetsgivarens ansvar att skydda läraren när så behövs. Slutligen vill jag påpeka att lärare som skadas av elevvåld på jobbet skall kunna få ersättning oberoende av om eleven är åtta år eller om eleven är sexton år. Det är skadan som skall bedömas och därför är det naturligt att arbetsgivaren skall ersätta den skadade läraren.

    • Jag håller till största del med dig! Däremot så gillar jag inte inställningen som domstolen visade i det här fallet då det sågs som någonting accepterat att läraren blev slagen och hotad. Om läraren ska förväntas ta emot en sådan behandling från elever så ska lärare även få en utbildning för det…

  2. Om lärare ska tolerera att bli utsatta för våld, så borde de också få utöva våld, samt få utbildning i våldsutövning, på samma sätt som poliser. Då kanske vi får lite ordning i skolorna. Tänk bara 70/80 talets Norrmalms-piket som lärare. Ungarna kommer hem med knäckta näsor, brutna armar och spruckna mjältar, var och varannan dag. Skulle gissa att de inte skulle va så kaxiga då.

Kommentera