Nykterister och hälsa

En läkarstudie från Norge, publicerad i Tidsskrift for den norske Legeforening, säger följande om norska ungdomar som inte dricker alkohol:

”De har högre dödlighet, är ensamma i högre grad och har större behov av sociala insatser än andra grupper. De har också ett mindre utvecklat sexliv än andra grupper av unga vuxna.”

Det kan ju i och för sig stämma, många som dricker känner sig nog utanför i sociala sammanhang då dessa brukar vara till ganska hög grad centrerade runt drickan. Att sexlivet blir ”lidande” kan man ju också förstå, men är det verkligen ohälsosamt att inte sova med folk på fyllan?

Självklart har rapporten fått många olika kommentarer. Allt ifrån:

”Man kan faktisk ha bra mycket roligare utan sprit. Dessutom minns man bättre vad som hände dagen innan, då när alla andra verkade ha så skoj.”
Till
:
”Visst kan man ha roligt utan alkohol, men varför chansa? som vi sa i ungdomen.”

Jag tror att man har råkat vända på resultatet i den här undersökningen. Det är snarare så att människor som har det svårare socialt, sexuellt och kanske psykiskt faktiskt dricker mindre.

Självklart är det inte bra att dricka mycket men samtidigt är det inte så farligt att dricka lite. Om man är ute efter ett väldigt utvecklat socialliv i dagens Sverige så i stort sett måste man dricka ibland. Det är vad vi anser vara normalt. Det farliga är att dricka bara för att dricka eller att ta det för långt.

Länsstyrelsen i Stockholms läns skriver om hur tobak och alkoholkonsumtionen i främst årskurs nio i Stockholm har minskat drastiskt sen 2012.

Om ni vill läsa mer om nykterhetsrörelsers historia så kan ni kolla in Norah:s blogg eller IOGT:s hemsida.

Kommentera