Rökare i framtiden?

Dagens Nyheter la idag upp en artikel om rökförbud. Det är ett förslag från flera lungcancerorganisationer.

”Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess.”

En utav många bakgrundsanledningar som läggs fram är att: ”Av de cirka 55 miljoner dödsfall som årligen inträffar i hela världen orsakas 1,4 miljoner (2,5 procent) av lungcancer. Motsvarande siffror för Sverige är cirka 90 000 dödsfall, varav cirka 3 000 (3,3 procent) orsakas av lungcancer.”

Självklart ser jag gärna att rökningen i allmänhet minskar, som ickerökare är det aldrig trevligt att stå bredvid någon som just röker, men främst är det en hälsorisk för de som faktiskt är de som drar blossen. Samtidigt kan jag inte få mig själv att stödja förlaget, jag är helt enkelt för emot restriktioner och regler när det gäller privata beslut. Istället för att inskränka på privata val, vilket rökning är, så borde man ha mer lättillgänglig information så att alla (främst unga) som börjar röka vet vilka konsekvenser som följer. Snawits skriver på sin blogg att:

”Sluta behandla oss som barn, och förbjud oss att göra si och så. Även om många dör därför att de använder knaster, så finns det många andra faktorer som gör att vi lämnar livet.”

Och jag kan inte annat än hålla med till stor del, man ska sätta regler på alla fria val

Det är även som tianmi skriver:

”Förbud är lika lite lösningen här som när det gäller alkohol eller narkotika. Hur kriminella syndikat uppstår och gynnas när man totalförbjuder alkoholen vet vi från både de svenska experimenten och från den amerikanska prohibition, vars sviter ännu är kännbara i det amerikanska samhället, och motsvarande fenomen är känt från det misslyckade krig mot droger som allt fler nu vill upphäva.”

Om man skulle införa ett förbud så skulle otvivelaktigt den illegala handeln öka, vilket skulle leda till ökade kostnader för polis och tull.

Det är däremot föredömligt att de endast förespråkar ett förbud mot röktobak och inte övrig tobak, det är främst röktobak som skadar lungor (det är inte själva tobaken utan röken) och framkallar cancer, och det är även främst röktobak som skadar personer i omgivningen (passiv rökning).

Sist men inte minst så skriver Jakob Heidbrink ett väldigt intressant inlägg med tre förevändningar mot förslaget som är mycket läsvärt.

One thought on “Rökare i framtiden?

  1. Som allergiger är det besvärligt att vistas utanför sin bostad. Rökare verkar gilla att stå i portgångar, framför affärsdörren, framför vårdcentralens dörr trots stora rökförbud skyltar, vid lekparken, perrongerna … om rökare kunde ta hansyn till icke rökare skulle vi inte behöva några förbud. Rökare är dock också människor – fast inte så länge.

Kommentera