Arbetsmiljö och olyckor

Två arbetare omkom i en olycka i Luleå. Händelsen utspelade sig på SSAB:s koksverk när man skulle inspektera en cistern med stenkolstjära. Männen kom från en underentreprenör till SSAB.

En arbetare dör på jobbet varje vecka, det säger Aftonbladet. Detta står i kontrast till regeringens inställning till arbetsmiljöverket:

” I Alliansregeringens första budget år 2007 minskade anslagen till Arbetsmiljöverket med 160 miljoner kronor. Hälften av tjänsterna vid huvudkontoret försvann och antalet inspektörer minskade från 360 till 250. Antalet arbetstagare per inspektör ökade från 11 000 till nästan 17 000. Det är långt över ILO:s rekommendation om en inspektör per 10 000 arbetstagare.”

Bemanningsföretag tar en allt större plats på arbetsmarknaden och detta innebär en risk då man hyr in arbetare utan tillräcklig kunskap.

Göran delger sina egna erfarenheter om risker på tidigare jobb och om de säkerhetsrisker som ofta finns på arbetsplatser med stor omsättning på personalen.

Sten Gellerstedt skriver om olyckor på arbetsmarknaden och konstaterar att uppemot 1400 personer i Sverige varje år på grund av arbetsrelaterade orsaker. Detta har till stor del att göra med självmord och sjukdomar som kommer från arbetsmiljön. Dessa aspekter härstammar direkt från en syn på arbetaren som en resurs, man ser inte längre individer.

Självklart kommer det alltid att ske olyckor, det är mänskligt. Men inställningen att man trots upprepade olyckor drar ner på anslagen för säkerhetsinspektioner tyder på en ändrad människosyn där man som arbetare främst är till för produktion och inte som individ. Samhället tenderar att gå mot en allt mer effektiv framtid till mötes och risken är att man glömmer mänskligheten någonstans på vägen.

Calle Fridén har satt upp några ståndpunkter kring arbetsmiljöansvar:

”1.  Det enda som fungerar är att företagets ägare och VD vet att de har ett personligt ansvar för arbetsmiljön. Inte platschefer eller arbetsledare. VD och ägare.

2. Det enda som fungerar är att företag vet att de när som helst kan få besök av arbetsmiljöinspektörer, som ska ha befogenhet att stänga ner ett företag, skicka hem de anställda. Ett konkret hot.

3. Man måste höja bötesbeloppen och ersättningsnivåerna vid arbetsplatsolyckor. Det ska kosta som fan om en anställd mister livet, eller skadar sig därför att arbetsmiljön är undermålig. Om det skulle ta död på företaget? Det vore bra i såna fall – vi behöver inte arbetsplatser där folk dör eller skadar sig.”

Kommentera