Skolpolitik och smutskastning

Pisa, Programme for International Student Assessment, har lagt ut en ny undersökning om skolsystemet i delvis Sverige. Pisa är en internationell studie där kunskaperna i matematik, naturvetenskap och läsförståelse studeras bland OECD-länders 15-åringar undersöks vart tredje år. Inget annat land har försämrats mer än Sverige sedan förra undersökningen 2009. Sverige ligger nu under genomsnittet för OECD-länderna i alla ämnen som undersökts.

Vissa anser att det är friskolornas, och den då ökande segregeringens, fel, andra anser att det är skolverkets, och regeringens, allt slappare krav på skolan och eleverna. Självklart har även det sjunkande intresset för läraryrket en påverkan; om ingen vill bli lärare förutom sista utväg, hur ska man då få engagerade lärare?

Daniel  Pettersson, lektor vid Högskolan i Gävle, skriver ett intressant inlägg om Pisa-undersökningen. Han anser att den inte är relevant i Sverige idag.

Oavsett om det är relevant eller ej så måste jag hålla med Lena Mellin när hon skriver att:

”Sverige är ett litet exportberoende land i norra Europas utkanter. Vi slåss på en global marknad där konkurrensen hårdnar varje månad.

Därför är årets Pisarapport en kalldusch. Därför bör vi idag vara sorgsna. Därför bör vi i morgon kavla upp ärmarna och ta itu med eländet.

Dagens skola utbildar framtidens civilingenjörer, lärare, sjuksköterskor och tunnelkonstruktörer. Det är dem vi är beroende av för vår framtida konkurrenskraft.”

Sverige har inte mycket att skryta med på den stora marknaden, vi har däremot alltid haft en välutbildad befolkning, det skulle vara ett stort baksteg om vi tappade det anseendet, även om det inte är relevant i det svenska samhället.

Det har blivit ett väldigt fokus på vems fel det är i stället för vad som kan göras åt det. Stefan Löfven, och Ibrahim Baylan från Socialdemokraterna har skrivit ut förslag i Dagens Nyheter om vad som kan göras åt skolans sjunkande standard.

Aftonbladet har ett inlägg om undersökningen och jämförande statistik mellan de olika länderna som var med.

 

Kommentera