Socker och hälsa

Sockerdebatten är igång igen. Är socker orsaken till den ökande övervikten? En studie har genomförts på drygt 10000 personer som följts i 14 år. Resultaten är publicerade i tidskriften JamaDagens Nyheter skriver om undersökningen:

Studien är den största i sitt slag med drygt 10 000 personer som följts upp över 14 år. Resultaten är publicerade i den medicinska tidskriften Jama.

När en människa får i sig mer än 10 procent av all energi från tillsatt socker – socker som inte finns naturligt i exempelvis frukt – börjar risken öka mätbart.

Kommer 17 procent av energin från sådant socker är risken 38 procent högre jämfört med dem som har ett sockerintag på 8 procent. Eller – står sockret för en tredjedel av energin blir risken för hjärtdöd fyrdubblad.”

Läkare för framtiden skriver i Dagens Nyheter om hälsa, socker, och hälsosam kost:

”När politiska åtgärder för att främja hälsosammare kostval diskuteras är det en invändning som ofta återkommer: Det är inte rätt att inskränka vår valfrihet på detta område. Vad vi äter är starkt sammankopplat med vår integritet och identitet. Att någon utifrån skulle påverka detta val är därför helt naturligt en motbjudande tanke.

Faktum är dock att vi redan i dag blir utsatta för en flodvåg av information och styrmedel som påverkar våra kostval. Tyvärr är dessa krafter nästan uteslutande sådana som driver vår konsumtion mot ett mer ohälsosamt kostmönster.”

Läkare för framtiden lägger fram ett förslag för att momsbefria och subventionera ”hälsosam” mat så att alla har råd att köpa den sortens mat. Flera har givetvis regerat negativt på detta då man lagt fram förslag för att styra människors inköp.

Tranastyrka skriver bra om kost gällande socker och fett, även Johan Renström skriver om sockrets påverkan på människan och dess influens på samhället.

Kommentera