Betygssystem och elever

”Bättre studiestimulans. Från 2017 vill vi att betyg ges redan från fjärde klass. Samtidigt tas kraven på utvecklingsplaner med skriftliga omdömen bort, vilket minskar läraradministrationen. Vi vill också att nationella prov rättas externt och att ett läskunnighetsmål införs i första klass, skriver alliansens partiledare.”

Detta finns att läsa i Dagens Nyheter om hur man vill reformera skolan för att råda bot på Sveriges allt sämre internationella placering i skol-sammanhang.

Personligen anser jag inte att man ska ge barn från årskurs fyra betyg. Detta sätter en press på dem som de inte behöver, man behöver istället rikta in sig på själva utbildningen och lärarna. I dagsläget är läraryrket inte särskilt eftertraktat och trots att det finns engagerade och underbart duktiga lärare idag så påverkar detta självklart prestationen för dem; om man inte riktigt vill vara på sin arbetsplats (eller kommer in där som sistahandsval) så kommer det även påverka barnen.

Betygssystemet vi har idag passar inte för alla elevers inlärning. Att sätta detta o-fullständiga betygssystem än längre ner i åldrarna kommer ytterligare försvåra skolgången för många elever.

Vissa håller naturligtvis med om förslaget, men jag kan personligen mest se negativa effekter till följd om det går igenom. Men med säkerhet vet man självklart inte förrän man testat… Björn Fridén skriver bra om ämnet:

”Sedan höstterminen 2012 får barn i 6:e klass betyg. ”Vi ska upptäcka barn med läs- och skrivproblem redan på låg/mellanstadiet och inte på högstadiet/gymnasiet som sker idag”, hette det bland de borgerliga i utbildningsutskottet. Att sänka betygsåldern från 8:e klass till 6:e skulle helt enkelt hjälpa att upptäcka elever med svårigheter.

Mer behövde man inte sänka betygsåldern ytterligare, där var samtliga allianspartier överens.”

Kommentera