Övervakning och säkerhet

EU-domstolen har rivit upp datalagringsdirektivet. Mathias Sundin skriver i Dagens Nyheter:

”Att EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet gör att vi inte längre är skyldiga att ha lagstiftningen i Sverige. Ogiltigförklarandet sker just på grund av att balansen mellan privatliv och brottsbekämpning inte är tillräcklig. Domstolen hänvisar till artikel 7 och 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, där rätten till respekt för privatliv och rätten till skydd av personuppgifter slås fast.”

Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet om respekt och övervakning, och sätter huvudet på spiken. Det är en fråga om respekt för individen. I de flesta fall så har den enskilde inget att frukta av bevakning, de flesta har ”rent mjöl i påsen”, men det är en fråga om integritet. Personligen vill jag inte att någon ska läsa mina privata mejl och lyssna på mina privata samtal oavsett anledning. Vid misstanke om brott är detta självklart annorlunda, men att övervaka alla medborgare är ju verkligen att ”Skyldig tills motsatsen bevisats”.

Rasmus skriver ett väldigt bra inlägg på sin blogg, ett utdrag:

”Den tekniska utvecklingen och vår egen medverkan att sprida och dela information har gjort den personliga integriteten till en liberal ödesfråga. Tekniken och dess möjligheter måste självklart kunna utnyttjas för vår gemensamma trygghet – men med proportionalitet. Datalagringsdirektivets fiasko bekräftar att allt som kan göras, inte bör göras – och inskärper behovet av att övervaka dem som har i uppgift att vaka över oss.”

2 thoughts on “Övervakning och säkerhet

  1. Pingback: Datalagringsdirektivet och integriteten | Mats Westholm

  2. Pingback: Bevaka övervakarna « Rasmus (liberal)

Kommentera