Invandring och lönsamhet

Sandviken tjänar över 500 miljoner kronor årligen på de utomlandsfödda personer som bor i kommunen, detta har framkommit efter en ny undersökning gjord av PWC. I genomsnitt innebär det per person och år drygt 145.000 kronor till samhället.

Sverigedemokraterna har gått ut och sagt att invandringen kostar 118 miljarder kronor, vilket de blivit kritiserade om.

Leif Jansson, chef för arbetsmarknads- och trafikförvaltningen säger till Dagens Nyheter:

”Statistiska centralbyråns uppgifter på andelen utrikes födda inom olika yrken uppgår till 30 – 40 procent i flera yrkeskategorier. Det svenska samhället skulle kort sagt inte klara sig utan invandringen. För Sandvikens del innebär det att vi växer ekonomiskt eftersom att nettoinvandringen är positiv.”

Hagwall skriver ett intressant blogginlägg om den verkliga kostnaden, ett utdrag:

”Gruppen 20-64 skall gå med ett sjuhelsikes överskott, det är i princip den som bär välfärdsstatens finansiering. Grupperna 0-19 och 65+ nettobidrag är ju negativt. Kommunen har dock enbart räknat med gruppen 20-64  och dessutom tillgodoräknat sig värdet av hela deras bruttoinkomst – inklusive arbetsgivaravgifter och statlig/landstingsskatt – som en kommunal intäkt (plus de boendehyror som betalas med denna arbetsinkomst). ”

Jag försåt vad Hagwall menar, men man får inte glömma att undersökningen ändå bevisar att majoriteten av invandrarna bidrar positivt till samhället, oberoende av övriga åldersgrupper. Det är viktigt att poängtera.

Man kan alltså säga att samhället i det stora tjänar på invandring, även om siffrorna som framkommer i rapporten och i artikeln kan vara lite förenklade. I det stora hela måste jag ändå hålla med Daniel Åberg:

”Visserligen tycker jag inte att invandring ska motiveras med huruvida den är lönsam eller inte, men det är ändå befriande att se att min uppväxtkommun Sandviken har tagit revisionsfirman PWC till hjälp för att slå hål på myten att invandring kostar samhället en massa pengar. ”

Kommentera