Läxor och beslutsfattare

Snart kan Hallstahammar bli den första läxfria kommunen år 2015. Förslaget kommer från vänsterpartiet och ska tas upp i kommunfullmäktige för utredning. Christina Aspenryd (S), orförande i barn- och utbildningsnämnden, säger till Dagens Nyheter:

”– Vi tycker det är en intressant tanke och vill att man ska utreda detta vidare för att se om det kan bli möjligt att Hallstahammar blir den första läxfria kommunen i Sverige.”

Jag håller personligen med Roger Haddad i ämnet:

”Vilket annat yrke går politiker in och detaljstyr vilka instrument man kan använda eller inte, läkarkåren? Att politiker från vissa partier känner att de kan sätta sig över professionen visar att V och S inte har någon som helst respekt för läraryrkets status och mandat i skolan.”

Att kommunpolitiker ska gå in och bestämma om man ska ha läxor eller inte är att sätta sig över lärare och skolor. Om man tvunget vill införa att man inte ska ha obligatoriska läxor så borde valet av vilka elever som kanske inte är i behov av detta tas av behöriga lärare. Christer Sörliden skriver om detta och att alla barn inte ska stöpas i samma form och att vissa elver kan behöva hemläxor för att klara av skolarbetet. Även Inga Magnusson tar upp ämnet, ett utdrag från hennes inlägg:

”Läxor eller inte? Det kan man diskutera i all oändlighet, för och emot. Men det är hur man vrider och vänder på det ingen fråga för kommunpolitiker. Det är en pedagogisk fråga som hör hemma i klassrummet, gärna efter diskussion med elever och föräldrar, men slutligen är det läraren som bestämmer. Det är svårt med  den första läsinlärningen om eleverna inte tränar en stund hemma också några gånger i veckan. Vissa färdigheter kräver verkligen repetition och träning för att automatiseras. Och så små barn klarar inte långa arbetspass utan behöver dela upp i många kortare stunder.”

Kommentera