Avgifter och återbetalningar

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att man inte ska behöva betala tv-avgift för sin dator, spartphone, surfplatta eller liknande teknik. Dagens Nyheter skriver om Högsta förvaltningsdomstolens uttalande gällande domen:

 ”Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolen att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program och att en webbsändning inte heller kan anses utgöra en utsändning eller vidaresändning i avgiftslagens mening”.

I tv-avgiftslagen definieras en tv-mottagare som ”teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program.” HFD har valt att tolka detta som att exempelvis en dator inte är i grunden avsedd för att visa tv, vilket självklart är helt korrekt.

Det är inte hållbart att kräva betalning från alla med dator, smartphone eller surfplatta då dessa inte nödvändigtvis använder dem för att kolla på tv. Att lagen ens kunnat gå igenom är förunderligt. Hela konceptet blir att alla ska betala för att några få använder sig av public service via andra medier än tv, vilket är helt befängt. Jag håller med Carl och Madeleine när de skriver att avgiften borde ligga i skatten för att underlätta för alla parter.

Radiotjänst jobbar nu på högvarv för att betala tillbaka de inbetalda avgifterna som kommer från icke längre avgiftsbelagda maskiner.

Eva Hamilton, vd på SVT, som också är styrelseledamot i Radiotjänst, reagerar mot HFD:s tolkning:

”– Vi ser månad för månad hur tittande på tv i accelererande takt förflyttas till andra mottagare och skärmar. Högsta förvaltningsdomstolens dom idag innebär att endast den del av befolkningen som har traditionella tv-apparater ska betala för hela svenska folket användning av SVT:s, Sveriges Radios och UR:s utbud och tjänster. Det är varken rättvist eller en hållbar lösning för framtiden.”

Självklart har hon en poäng, men man måste ta sig fram på en annan väg än den man försökt med för att det ska fungera.

Kommentera