Arbetslöshet och frivillighet

Ska man tvingas till arbete om man är arbetslös? Roland Paulsen, doktor i sociologi från Lunds universitet, skriver en bra text om  frivillighet och arbetslöshet i Dagens Nyheter. Ett utdrag:

”Ovanpå Socialdemokraternas vaga alternativ till Fas 3 skvalpar en retorik av humanistiskt slag. Denna retorik återfinns hos samtliga riksdagspartier. Från Vänsterpartiet till Moderaterna är enigheten stor om att någon form av ”meningsfull sysselsättning” eller ”aktivering” behövs för att de arbetslösa ska hjälpas till utveckling och gemenskap. Det är förstås rörande att politiker så enhälligt månar om de arbetslösas väl, men om deras olika insatser är så bra för de arbetslösa är det svårt att förstå varför de inte görs frivilliga. Enligt rådande modell villkoras arbetslöshetsersättningen mot att de arbetslösa deltar i aktiviteterna.”

Däremot resonerar han lite konstigt när man som arbetsgivare kan få 3000 kr i månaden som ”handledarstöd” eller så ska den arbetslöse kunna välja att själv ta de 3000 kronorna och inte få hjälp med arbetsgivaren. Självklart är fria val bra, men inte att sätta en person i beroende av det offentliga, eller belöna denne för att inte arbeta. Nima Sanandaji, teknologie doktor och samhällsdebattör, skriver bra om detta i Dagens Nyheter.

Lars Hansson, folkpartist, skriver en bra text om timanställda och farorna med den allt mer utbredda anställningsformen.

Monica Green , socialdemokrat, skriver om 90-dagars garantin på sin blogg. Vart alla de 37 000 nya jobb hon pratar om ska komma ifrån vet jag inte.

Mikael Ståldal skriver om arbetslinjen och vart man ska tänkt tvinga in folk i arbete.

Allt om allt så är det en krånglig fråga. Tvång är ofta inte ett bra sätt, men inte heller för stor frihet, särskilt inte när man underlättar ett beteende man kan fastna i.

Kommentera