Läsning och utbildning

Statistiska centralbyrån har frågat elever i årskurs fyra till sex om de läser böcker minst en gång i veckan. På frågan så svarar idag 64 procent av pojkarna ja, jämfört med 2009 då siffran låg på 55 procent. Tidigare så har undersökningar utförda av Pisa visat på hur de svenska elevernas läsförståelse har sjunkit allt mer, då främst hos pojkar.

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läsning vid Uppsala universitet, säger i Dagens Nyheter:

” – Är det en utveckling som håller i sig är det väldigt glädjande. Det är viktigt att läsningen i den åldern ligger stabilt eftersom det lägger grunden för en läskultur senare i livet.”

Många tycker att detta är glädjande nyheter, särskilt om det är en ihållande trend.

Anne-Marie skriver bra i sin blogg om läslust och mer precist om lösning hos hennes elever. Ett utdrag:

”Jag har heller aldrig betraktat pojken som en som inte läser.  Pojkar läser men de tillåts ofta inte läsa det de vill och att det de läser aldrig räknas som att läsa. En pojke som spelar spel på nätet läser och skriver. Det är bara det att vi inte visar vårt intresse för det som sker och vad det är pojken gör. Vi slarvar med att säga: Han sitter bara vid datorn.

En elev jag hade liknade boken vid ett dataspel:

– Boken är som ett dataspel utan knappar.”

Vill avsluta med ett utdrag ur Linnea´s blogg:

” Vad gör man annat än läser när man sitter i ett väntrum, på en buss, på en strand eller bara vill varva ned innan man somnar? När jag ser folk sitta på tåget och bara titta ut så tycker jag faktiskt.. synd om dem. Så tråkigt det vore att inte läsa. Jag är aldrig ensam. Jag har aldrig tråkigt. Får jag en stund över för mig själv så njuter jag av en bok. Det är verkligen en fin guldkant som jag önskar att alla kunde få ha.”

Kommentera