Brand och beredskap

Branden i Västmanland som började den 31 Juli fortsätter. Man bekämpar branden med brandplan och har även bett om hjälp från vattenbombare av typen Canadair CL-415 från italienska Protezione Civile. Frivilliga och räddningstjänst arbetar för fullt för att släcka branden. Röken har spridit sig över stora områden såväl som själva branden. Simon Nyman skriver i Aftonbladet:

”Under dagen har jag tittat mycket på nyheterna för att bilda mig en uppfattning av vad som händer. När kommer flygplanen? Hur många helikoptrar är det? Var befinner sig branden just nu? Hur sprids röken och är den farlig? Informationen har faktiskt varit bristfällig i många fall, det måste jag hålla med om. Men när reportrarna fokuserar på att enbart hänga ut folk, påtala bristerna i insatsen ”Varför görs det inte mer? Varför är vi inte förberedda? Hur kan det ske?” så blir ju detta också den enda informationen som går ut till oss i allmänheten. De som intervjuas som troligen sitter på en hel del information får stå och försvara sig själva och insatsen i stället för att berätta  om vad som sker just nu. Medierna blir alltså en del i av bristerna genom att inte ställa rätt frågor och det gör mig faktiskt trött på den här jakten på rubriker.”

Kritik har kommit upp angående Sveriges möjlighet att hantera liknande kriser, särskilt det faktum att landets krisberedskap har minskat avsevärt under de senaste åren.

Även debatten om skogsbranden har uppkommit som följd av förändrat klimat eller ej har uppstått. Åsa Romson (Miljöpartiet) har gått ut och sagt att vi måste förbereda oss på liknande klimat-katastrofer. Romsons uttalande har mötts av kritik.

Frågan som alltid återkommer är; hur mycket ska man ha stående på betald beredskap för eventuella händelser? Svår fråga.

Kommentera