Är ekologiskt logiskt?

Debatten angående ekologiskt jordbruk är i full fart. Fyra forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har skrivit en artikel i Svenska dagbladet om hur ekologiskt kommer att orsaka mass-svält om det sprider sig. Naturskyddsföreningen svarar på forskarnas artikel med ett inlägg på sin sin hemsida med tunga rapporter som grund, och talar för ett ekologiskt jordbruk.

Maria Wivstad, föreståndare för SLU:s Centre for organic food and farming, säger till Dagens Nyheter:

”Det är ”väldiga överord” att hota med svält och onödigt att få det att låta som om alternativet är 0 eller 100 procent ekologisk odling.

Det är en drivkraft för att kunna minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och viktiga satsningar för förgreningar av hela lantbruket. De ställer saker på sin spets.”

En av många av de negativa aspekter man tar upp om ekologisk odling är att det resulterar i mycket mindre skörd. Samtidigt påpekar många att den totala skörden ökar, men att det under övergångsperioden kan minska något.

Det är intressant att just avkastningen verkar vara en så viktig fråga, trots att man i världen idag har tillräckligt med mat att föda alla om man bara skötte distributionen rätt… Det känns som att prioriteringen borde ligga i att göra det existerande jordbruket hållbart. Många bloggare har också uttryckt att de tycker att ekologiskt är en bättre väg att gå, om än inte den ända bra. Det är viktigt att inte glömma bort att man även kan odla mer hållbart utan att certifiera sin produktion som ekologisk.

Cornucopia skriver en bra sammanfattning på sin blogg:

”Det väsentliga är inte ekologisk odling eller inte, utan hur vi ska få uthålligt hållbart jordbruk och livsmedelsförsörjning. Antagligen behövs en kombination av odlingsmetoder och pajkastning lär knappast vara vägen framåt. Ingen har dock svaret på detta idag, eftersom både ekologiskt jordbruk och giftjordbruket är beroende av ändlig fossil energi.

Låt oss istället för fuljordbruk, finjordbruk eller ekologiskt jordbruk lansera något nytt: Ansvarsfullt hållbart jordbruk.”

Kommentera