Skolan och jämställdhet

Dagens Nyheter har gjort en undersökning kring kvinnors representation i skolans historieböcker. Granskningen visade att i de vanligaste läroböckerna utgör kvinnor i snitt bara 13 procent av alla personer, den visar även att andelen kvinnor som omnämns minskar i kapitlen om 1900-talet.

CharlotteHitOchDit skriver på sin blogg om vilka som inkluderas i historien. Ett utdrag:

”Men så bjöd Aktuellt in till debatt om ämnet och de som kommer till tals är en politiker (Rosanna Dinamarca) och en journalist (Ivar Arpi) istället för, tja, någon som forskar i historia. Här någonstans blir jag väldigt förvirrad över vad det egentligen är man vill göra. Sverige har ett stort antal mycket duktiga historiker och så bjuder man in en politiker och en journalist för att vädra sina åsikter. Det har väl ingen som helst betydelse vad journalister och politiker tycker om historia. Det enda som har betydelse är huruvida det urval som görs för historieböckerna reflekterar den forskning som bedrivs på universiteten.”

Stefan Löfven och Åsa Regnér har skrivit under en artikel i Dagens Nyheter som anger hur våran regering är feministisk. I artikeln anger de även olika satsningar de vill införa och vart bidrag ska riktas. Man nämner även att regeringen och regeringskansliet nu är ihopsatt av en jämställd skara människor på de ­politiska posterna.
Personligen tycker jag att det är så pass enkelt som Monica Green skriver på sin blogg:

”Sedan kan det förstås diskuteras om det är viktigt med jämställd representation i de olika utskotten. Jag tycker att det är viktigt av fler skäl. Erfarenhet, kunskap och kompetens finns hos både män och kvinnor och jämställdhet leder till ekonomisk utveckling”

Kommentera