Kollektivtrafik och finansiering

Leif Pagrotsky har skrivit ett inlägg i Dagens Nyheters debattsidor om att man borde införa nolltaxa på kollektivtrafiken. Detta skulle finansieras med en höjning av arbetsgivaravgiften i Stockholms län med 0,75 %, en skatt på 4 % på kommersiella lokalers hyra innanför tullarna, och en ökad landstingsskatt på 50 öre.

Flera uppskattar hans nya sätt att se på finansieringen av kollektivtrafiken, trots att de kanske inte alltid håller med till 100 %.

Johannes Åman ger svar på tal i Dagens Nyheters ledare:

”Nolltaxa vore dubbelfel. För det första skulle det öka belastningen på ett redan hårt ansträngt system. Att det betyder stopp i trafiken och inställda turer är ingen vild gissning. För det andra skulle det gröpa ur landstingets resurser för de investeringar i kollektivtrafik som är nödvändiga redan i dag.”

Björn Sundin skriver ett intressant inlägg om ämnet. Han anger även att de flesta som väljer kollektivtrafik vid sänkta avgifter är de som i dagsläget går eller cyklar och att man måste ändra sitt tankesätt för att minska bilismen. Han säger även att ett ökande användande av kollektivtrafiken riskerar att driva bort folk så att de väljer bilen istället. Ett utdrag:

”Nästan alla som jobbar med kollektivtrafik vet att biljettpriset inte är den avgörande faktorn för att öka kollektivtrafikens andel – om det är på bekostnad av bilism som ökningen ska ske, vill säga. För att få bilister att ställa bilen och istället ta bussen/tåget krävs:

  1. att kollektivtrafiken är snabb (i alla fall nästan lika snabb som bilen)
  2. att det är bekvämt (bekväma säten, tid man kan använda till annat mm)
  3. att turtätheten är hög (bilen har ju maximal turtäthet – du väljer ju själv när du åker)
  4. att det är smidigt (till exempel är ett enkelt och förutsägbart betalsystem viktigt)

Om det dessutom känns coolt att åka kollektivt (i snygga bussar eller läckra spårvagnar) och ger resenären en känsla av att man är modern är det extra bra.”

Kommentera