Jämställdhet och könsroller

Jessica Brüün skriver en debattartikel i metro om könsnormer och om att hon är glad över att vara hemma med barnen medan hennes man gör karriär. Ett utdrag:

”Varför är det sån hysteri kring jämställdhet, könsroller och könsneutrailsm? Ena stunden ska alla vara lika och i nästa sekund ska vi slåss för att alla är olika. Varför kan det inte accepteras att alla föds med olika förutsättningar och att alla strävar efter olika mål på olika sätt? Det kan inte vara lika för alla.”

Peppe svarar på ovanstående citat på ett bra sätt på sin blogg. Bland annat skriver hen att:

”Nu var det här ju en opinionstext och folk får såklart tycka vad de vill. Problemet med att en en person skriver och hyllar stereotypa könsnormer är att de då befäster normen ännu mer och gör det lite svårare för alla som inte lever i en övre medelklass kärnfamilj. Alla har till exempel inte förmånen att stanna hemma och bli försörjda. Alla kan inte glatt strunta i en ”pinsam pensionspott”. Alla vill inte leva heteronormativt eller i ett patriarkat.”

Kommentera