Kapitalism, urbanisering, digitalisering och förändring

Den svenske ekonomen Kjell A. Nordström höll ett tal på Nordic Business Forum Sweden angående världens utveckling. Nordström säger att det finns tre megatrender som kommer att förändra den värld vi lever i idag: kapitalism, urbanisering och digitalisering. Bland annat sa han gällande urbanisering:

”Ni föddes in i en värld med 200 nationer, och ni kommer att dö i en värld av 600 superstäder som står för nästan all ekonomisk aktivitet.

Dessa städer kommer att stå för 80 procent av världens befolkning, och upp till 95 procent av BNP. Allt inom bara 30 år.”

Han framlägger allt som obestridbar fakta, något som vissa har kritiserat. En av dessa är bloggen Cornucopia som gjort ett inlägg med statistik och fakta som motsäger en hel del av Nordströms argument.

 

Bloggen Pepprat skriver ett bra blogginlägg om saken där hen skriver om problemen kring de tre megatrender som Nordström lägger fram som oföränderliga och orubbliga sanningar. Ett utdrag:

”Detta ekonomiska system (kapitalism) med sin strävan efter effektivitet inom varje företag eller koncern leder samtidigt till enorma slöserier med resurser. Det ödelägger naturen som vi lever av och driver oss att ständigt öka takten i produktionen och uttaget av naturresurser för att tillfredsställa denna effektiva vinstmaskin. Men det ser inte sådana som Nordström som något problem.

Men för oss andra som ser detta och inte gläds av ”visionen” om att alla ska bo i städer och resten vara ”skräpytor” finns det all anledning att ifrågasätta just detta ekonomiska system. Utvecklingen är inte ödesbunden. Den behöver inte styras i huvudsak av driften efter maximal vinst. Det går att ingripa mot detta. Men då måste vi samtidigt ta makt ifrån den lilla del av mänskligheten som sitter i kontrollrummet till detta maskineri. Det är naturligtvis inte någon enkel sak. Men det är däremot en fråga som handlar om demokrati och om vår framtid. För vad är alternativet? Vill vi att Nordström ska få rätt?”

Kommentera