Värnplikt

I dag tar regeringen beslut om att återinföring av värnplikten. Detta beslut kommer innebära en återinföring av mönstringsplikt redan i juli 2017 och kommer gälla både män och kvinnor födda 1999 och 2000.

Dagens Nyheter skriverTotalt kommer cirka 13.000 kallas till mönstring och cirka 4.000 frivilliga och värnpliktiga tas ut till militär grundutbildning årligen under 2018 och 2019. Antalet som tas ut till värnplikt kan dessutom komma att öka om världsläget försämras. Runt 100.000 18-åringar kommer alltså inom kort att få information om vad återinförd värnplikt innebär.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger till SVT:

”Vi har ju ett system i Norge som fungerar med både värnplikt och med professionell organisation och det är ju den som vi nu mer kommer att efterlikna.”

Peter Hultqvist säger till TT:

”Det nuvarande frivilliga försvarssystemet består inte trycket för att kunna lösa frågan med att vi ska kunna efterfråga fulla övade förband och få en bättre stabilitet i försvarsmakten.”

Reaktionerna på meddelandet att värnplikten ska återinföras har vart blandad; några ser det som någonting positivt, andra som något negativt och meningslöst.

Kommentera