Sommartid och historia

Natten till söndagen den 26 mars så ställdes klockorna om till sommartid i Sverige. Traditionen att ställa om klockorna två gånger per år kan härledas till 1980-talet, detta efter opopulära försök under första världskriget. 1916 införde man sommartid främst för att spara energi, samma anledning åberopades på 1980-talet.

Omställningen till sommartid tas emot med blandade åsikter. Vissa anser att det är någonting positivt att få ljusare kvällar, medan andra anser att förlusten av en timme sömn och mörkare morgnar inte är värt det. Sen finns ju även krånglet kring att ställa om alla icke-digitala klockor. Varje år är det många som kommer för sent till arbete och skola på grund av felaktig tid, och när man väl är där så är man inte lika produktiv, någonting som samhället förlorar mycket pengar på.

Det finns forskning som tyder på att omställningen till sommartid leder till en ökning i antalet trafikolyckor veckorna efter, och även ökad stress. Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Stressinstitutet i Stockholm, säger till Dagens Nyheter:

”Det är en effekt som beror på trötthet som stannar kvar några dagar efter omställningen, ett lätt jetlag.”

Kommentera