Bokmässan och Protester

Bokmässan i Göteborg har tagit emot kritik för att ha tillåtit Nya Tider ställa ut på mässan. Flertalet utställare och författare hotar nu att bojkotta mässan i protest. Nya Tider ställde även ut förra året, men i år har Bokmässan ändrat avtalet något så att det kan upphävas om det uppkommer att det finns ”lagbrott eller en tydlig koppling mellan hat, hot och våld” Många anser att det är fel av bokmässan att ge utrymme åt Nya Tider, andra anser att ett demokratiskt samhälle kräver att alla får plats i det offentliga rummet. Grand Agencys vd Lena Stjernström skriver i Svensk Bokhandel:

”Att förbereda och göra upp affärer i samma lokaler som aktörer som hotar journalister är inte bara djupt obehagligt, det är såklart även dåligt för affärerna i långa loppet. Därför avstår vi. Jag hoppas att även publiken protesterar genom att inte köpa biljetter till en marknadsplats där Nya Tider får torgföra sina idéer.”

Vissa anser däremot att yttrandefriheten ska gälla först, trots obehag. Maria Abrahamsson skriver:

”Ärligt talat börjar det bli tröttsamt att ideligen behöva försvara yttrande- och föreningsfriheten mot dem som menar att dessa friheter bara gäller vissa, rättänkande människor. Lagen, ytterst grundlagen och Europakonventionen, sätter en gräns för vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att göra och säga i offentligheten. Våld, hets, hot och grova kränkningar är förbjudet. Allt annat ska i en rättsstatliga demokrati vara tillåtet. Svårare än så borde det inte vara.”

En alternativ mässa har även arrangerats för de som inte vill delta på Bokmässan.

 

Kommentera