Transportstyrelsen och säkerhet

En politisk skandal har nyligen uppdagats, Transportstyrelsen har outsourcat driften av sin IT-drift till tekniker i Tjeckien och Serbien, som inte blivit säkerhetskontrollerade. SVT skriver om händelsen:

Det var den 4 februari 2016 som Försvarsmakten fick information från Säkerhetspolisen om att Transportstyrelsen hade outsourcat sin IT-drift till tekniker i bland annat Tjeckien och Serbien.

Transportstyrelsen hade av tidspress låtit tekniker i dessa länder få full tillgång till hemlig information trots att de inte var säkerhetsprövade av svenska myndigheter.

 

Svenska Dagbladet har en artikel som ganska kort och bra sammanfattar vad som hänt.

 

Insane Meditation skriver på sin blogg om farorna med onödig informationsinsamling och att det enda sättet att inte riskera allvarliga säkerhetsläckor är att inte samla in informationen till att börja med.

Aleksandra Boscanin skriver i GP om skandalen:

”Gränslöst är nog det ord som bäst beskriver vidden av det IT-haveri hos Transportstyrelsen som nyligen uppdagats. Förutom att personuppgifter och bilder på miljontals svenskar hamnat hos främmande makt så har även känslig information om svensk infrastruktur – vägar, hamnar, broar och tunnelbanor – läckt ut.

Detta är information som kan utgöra en allvarlig fara för rikets säkerhet. Det är dock inte främmande makt som aktivt har försökt tillskansa sig informationen utan Transportstyrelsen som högst frivilligt har gett bort den.

Som om detta inte vore nog skickade man i mars förra året av misstag ut ett mail med känsliga personuppgifter – däribland adresser till personer som lever med skyddad identitet – till företag som prenumererade på Transportstyrelsens databas. Detta skedde inte bara en utan två gånger.”

 

Kommentera