Me Too och reaktioner

Me Too rörelsen har svept igenom Sverige de senaste veckorna och många har gått fram med berättelser och anklagelser. Bloggen EnligtO skriver bra om ämnet:

”Det började med #metoo och den lavin av protester som följt sköljer över oss har chockat mig. Jag, liksom alla, visste om att det fanns en hel del svin i kulturvärlden. Det är liksom en självklarhet som blivit så naturligt att den inte skapat några rubriker. Inte förrän nu, när kvinnor gått samman och visat att män som utnyttjar kvinnor inte är några få, utan väldigt, väldigt många. Det som kanske setts som normalt beteende ifrågasätts nu och ibland blir protesterna så stora att de nästan blir obehagliga. Grunden är ändå att det är bra att obehagliga handlingar uppmärksammas och att många visar att ett sådant agerande inte alls är normalt eller accepterat, utan obehagligt och sjukligt.”

Vissa är oroliga att uppropen kommer att peka ut oskyldiga personer med falska anklagelser; och det är en konkret möjlighet. Det är däremot inget som får väga tyngre än det positiva av att kränkningar och brott äntligen kommer fram i ljuset. Tycker Naomi Abramowicz sammanfattr det hela bra på Expressen:

”Det är inte lätt att vara sextrakassör nuförtiden. Inte ens inom politiken får de verka ifred.”

Kommentera