Asyl och medmänsklighet

Miljöpartiet hade sin årliga kongress den 26-28 maj i Linköping. Då las det bland annat fram ett förslag för att ungdomar som kom till Sverige 2015 ska få en ny chans att söka asyl. Ett utrdag från Aftonbladets nyhet om ämnet:

”Det handlar om alla de som fått avslag och fortfarande befinner sig i Sverige men även att de som i dag fyllt 18 år ska hanteras som barn när deras asylansökan väl prövas.

Det innebär att deras chanser att få stanna skulle öka markant.

Ferm menar att det är orättvist att långa handläggningstider ska avgöra om de ensamkommande ska få stanna.

– De barnen som var 16–17 år när de kom har varit tvungna att vänta på sina beslut i flera år eftersom handläggningstiderna har varit alldeles för långa. Hade det varit normala handläggningstider på några månader hade de hunnit få beslut och därmed varit minderåriga och fått stanna i Sverige. Med dagens regler skulle de få avslag på sina asylansökningar och drabbas av de långa handläggningstiderna på ett sätt som vi inte tycker är rimligt.”

Miljöpartiets förslag har ännu inte gått igenom.

Agneta Pleijel skriver om de rådande asyllagarna i Dagens Nyheter på ett väldigt träffsäkert sätt och riktar sin text till Astrid Lindgren. Ett utdrag:

Nu är det så, kära Astrid, att om vi ska hörsamma våra politiker bör vi skaffa oss räknemaskiner i stället för hjärtan. I varenda kommun finns svenskar med varma hjärtan, som gör vad de kan för dessa barn och ungdomar, men som saknar beslutanderätt, och som inte når fram till politikernas öron. Deportationerna av afghanska ungdomar är en skakande skandal. Den kommer att moraliskt belasta Sverige för evig tid.

Många håller med Pleijel om hennes kritik kring den rådande asylpolitiken i Sverige.

Expressen har skrivit ett reportage kring några av de unga pojkar som gör allt de kan för att få stanna i Sverige.

Bokmässan och Protester

Bokmässan i Göteborg har tagit emot kritik för att ha tillåtit Nya Tider ställa ut på mässan. Flertalet utställare och författare hotar nu att bojkotta mässan i protest. Nya Tider ställde även ut förra året, men i år har Bokmässan ändrat avtalet något så att det kan upphävas om det uppkommer att det finns ”lagbrott eller en tydlig koppling mellan hat, hot och våld” Många anser att det är fel av bokmässan att ge utrymme åt Nya Tider, andra anser att ett demokratiskt samhälle kräver att alla får plats i det offentliga rummet. Grand Agencys vd Lena Stjernström skriver i Svensk Bokhandel:

”Att förbereda och göra upp affärer i samma lokaler som aktörer som hotar journalister är inte bara djupt obehagligt, det är såklart även dåligt för affärerna i långa loppet. Därför avstår vi. Jag hoppas att även publiken protesterar genom att inte köpa biljetter till en marknadsplats där Nya Tider får torgföra sina idéer.”

Vissa anser däremot att yttrandefriheten ska gälla först, trots obehag. Maria Abrahamsson skriver:

”Ärligt talat börjar det bli tröttsamt att ideligen behöva försvara yttrande- och föreningsfriheten mot dem som menar att dessa friheter bara gäller vissa, rättänkande människor. Lagen, ytterst grundlagen och Europakonventionen, sätter en gräns för vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att göra och säga i offentligheten. Våld, hets, hot och grova kränkningar är förbjudet. Allt annat ska i en rättsstatliga demokrati vara tillåtet. Svårare än så borde det inte vara.”

En alternativ mässa har även arrangerats för de som inte vill delta på Bokmässan.

 

Sommartid och historia

Natten till söndagen den 26 mars så ställdes klockorna om till sommartid i Sverige. Traditionen att ställa om klockorna två gånger per år kan härledas till 1980-talet, detta efter opopulära försök under första världskriget. 1916 införde man sommartid främst för att spara energi, samma anledning åberopades på 1980-talet.

Omställningen till sommartid tas emot med blandade åsikter. Vissa anser att det är någonting positivt att få ljusare kvällar, medan andra anser att förlusten av en timme sömn och mörkare morgnar inte är värt det. Sen finns ju även krånglet kring att ställa om alla icke-digitala klockor. Varje år är det många som kommer för sent till arbete och skola på grund av felaktig tid, och när man väl är där så är man inte lika produktiv, någonting som samhället förlorar mycket pengar på.

Det finns forskning som tyder på att omställningen till sommartid leder till en ökning i antalet trafikolyckor veckorna efter, och även ökad stress. Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi vid Stressinstitutet i Stockholm, säger till Dagens Nyheter:

”Det är en effekt som beror på trötthet som stannar kvar några dagar efter omställningen, ett lätt jetlag.”

Värnplikt

I dag tar regeringen beslut om att återinföring av värnplikten. Detta beslut kommer innebära en återinföring av mönstringsplikt redan i juli 2017 och kommer gälla både män och kvinnor födda 1999 och 2000.

Dagens Nyheter skriverTotalt kommer cirka 13.000 kallas till mönstring och cirka 4.000 frivilliga och värnpliktiga tas ut till militär grundutbildning årligen under 2018 och 2019. Antalet som tas ut till värnplikt kan dessutom komma att öka om världsläget försämras. Runt 100.000 18-åringar kommer alltså inom kort att få information om vad återinförd värnplikt innebär.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger till SVT:

”Vi har ju ett system i Norge som fungerar med både värnplikt och med professionell organisation och det är ju den som vi nu mer kommer att efterlikna.”

Peter Hultqvist säger till TT:

”Det nuvarande frivilliga försvarssystemet består inte trycket för att kunna lösa frågan med att vi ska kunna efterfråga fulla övade förband och få en bättre stabilitet i försvarsmakten.”

Reaktionerna på meddelandet att värnplikten ska återinföras har vart blandad; några ser det som någonting positivt, andra som något negativt och meningslöst.

Kapitalism, urbanisering, digitalisering och förändring

Den svenske ekonomen Kjell A. Nordström höll ett tal på Nordic Business Forum Sweden angående världens utveckling. Nordström säger att det finns tre megatrender som kommer att förändra den värld vi lever i idag: kapitalism, urbanisering och digitalisering. Bland annat sa han gällande urbanisering:

”Ni föddes in i en värld med 200 nationer, och ni kommer att dö i en värld av 600 superstäder som står för nästan all ekonomisk aktivitet.

Dessa städer kommer att stå för 80 procent av världens befolkning, och upp till 95 procent av BNP. Allt inom bara 30 år.”

Han framlägger allt som obestridbar fakta, något som vissa har kritiserat. En av dessa är bloggen Cornucopia som gjort ett inlägg med statistik och fakta som motsäger en hel del av Nordströms argument.

 

Bloggen Pepprat skriver ett bra blogginlägg om saken där hen skriver om problemen kring de tre megatrender som Nordström lägger fram som oföränderliga och orubbliga sanningar. Ett utdrag:

”Detta ekonomiska system (kapitalism) med sin strävan efter effektivitet inom varje företag eller koncern leder samtidigt till enorma slöserier med resurser. Det ödelägger naturen som vi lever av och driver oss att ständigt öka takten i produktionen och uttaget av naturresurser för att tillfredsställa denna effektiva vinstmaskin. Men det ser inte sådana som Nordström som något problem.

Men för oss andra som ser detta och inte gläds av ”visionen” om att alla ska bo i städer och resten vara ”skräpytor” finns det all anledning att ifrågasätta just detta ekonomiska system. Utvecklingen är inte ödesbunden. Den behöver inte styras i huvudsak av driften efter maximal vinst. Det går att ingripa mot detta. Men då måste vi samtidigt ta makt ifrån den lilla del av mänskligheten som sitter i kontrollrummet till detta maskineri. Det är naturligtvis inte någon enkel sak. Men det är däremot en fråga som handlar om demokrati och om vår framtid. För vad är alternativet? Vill vi att Nordström ska få rätt?”

Jämställdhet och synlighet

Underbara Clara (Clara Lidström) skriver en krönika i Expressen angående den brist samhället lider av när det kommer till synliga kvinnor. Man kan gå hela livet utan att läsa en bok skriven av en kvinna, se en film som handlar om en kvinna, eller lyssna på en låt skapad eller framförd av en kvinna. Ett utdrag:

”Det är ett manligt privilegium att enbart läsa manliga författare, se på serier med manliga huvudrollsinnehavare och lyssna på manliga musiker. Män är fortfarande så dominerande i det offentliga rummet att det är fullt möjligt att inte behöva lyssna på kvinnor alls. Jag ser det hela tiden. Mäns ointresse av vad kvinnor kan och skapar. Men som kvinna är jag så tränad i att förhålla mig till män. Lyssna på män. Leva mig in i hur män tänker och känner. Jag ser film med bara manliga skådisar. Läser böcker av manliga författare och lyssnar på manliga musiker och poddare. Och jag har genomlidit otaliga föreläsningar om entreprenörskap där alla talare och goda exempel som lyfts upp har varit män.

Men män gör inte det. De reagerar direkt på sammanhang med enbart kvinnor. Väljer bort det. Väljer bort fåniga tjejband, töntig chiclit, kvinnliga komiker med mensiga tjejskämt. Kvinnliga poddare som pratar tjejgrejer. Kvinnliga erfarenheter är just kvinnliga – aldrig allmänmänskliga”

Jämlikhetsanden skriver på sin blogg:

”Tanken som damp ner är att det finns helt enkelt områden i vårt samhälle där män och kvinnor väldigt sällan möts –  det är i frågor som i hög grad handlar om kvinnors historia, villkor och framtid. Kvinnors värld och historia är idag en angelägenhet främst för kvinnor. Det manliga engagemanget i kvinnohistoria och könsdiskriminering är klart begränsat, något en snabb googling kan bekräfta. Sök efter en manlig forskare i kvinnohistoria till exempel.”

Johanna Lindbäck lyfte på sin blogg bristen av synliga texter och inlägg skrivna av kvinnor, trots den stora spridning mäns texter ofta får. Johanna anger sedan ett par kvinnliga skribenter för den som känner att de gärna skulle få lite mer variation i sin läsning.

Svenska polisen

Sydsvenskan skriver om den svenska polisen, och den kris polisen befinner sig i. Inrikesminister Anders Ygeman säger:

”Uppklaringsprocenten kommer att sjunka nästa år också innan man kan förvänta sig en förbättring.”

Motpol skriver om händelsen:

”Det ryktades att rikspolischef Dan Eliasson kommer få gå efter nyår. Det officiella skälet skulle då vara att polisen inte lyckats leva upp till det krav som inrikesminister Anders Ygeman satt, nämligen att vända utredningsresultaten, som är de sämsta på 16 år, före årets slut.”

Cornucopia kritiserar Anders Yngemans uttalande och anger att han måste agera eller avgå från sin post. Från Cornucopias blogginlägg:

”Ändå säger han sig ha förtroende för rikspolischefen Dan Eliasson. Detta trots att tre poliser om dagen säger upp sig. 867 poliser har slutat än så länge i år och i den takten kommer ytterligare drygt 1 000 ha slutat det kommande året. Sverige är nu nere på 19 477 poliser, medräknat de som sagt upp sig men ännu inte jobbat sin sista dag. För några år sedan hade vi över 21 000 poliser.”

Amerikanska valet

Den 8:e november hålls presidentvalet i USA. De som står kvar är demokraternas Hillary Clinton och republikanernas Donald Trump.

Svenska dagbladet skriver att:

”Allt färre kommer till Donald Trumps hotell, casinon och golfanläggningar i USA sedan starten av hans omstridda presidentvalskampanj för drygt ett år sedan.

Efter månader med dålig beläggning har nu hotellkedjans ledning bestämt att inget nytt hotell kommer att innehålla namnet ”Trump”. Framtida lyxhotell ska i fortsättningen kallas ”Scion”….

…Besökarna har röstat med fötterna och besöken har minskat med i genomsnitt 17 procent sedan sommaren 2015.”

Under debatten den 19:e oktober sa Trump även att han endast garanterar att han accepterar valresultatet om det är han som vinner och att ”Jag svarar i sinom tid, ni får sväva i ovisshet.”

Clinton har kritiserat Trumps uttalande och säger att det ”är förskräckligt”. Trump har vid flera tillfällen uttalat sig nedvärderande om kvinnor, Clinoton säger:

”Donald anser att han blir större av att förminska kvinnor … Det är den han är, nu är det är upp till oss att reflektera över vilka vi är.”

I dagsläget(26/10-16) leder Clinton opinionsmätningarna med 48% mot Trumps 41,9%. För att se aktuella siffror se exempelvis ”usaval”.

På spåret

Årets deltagare i SVT’s program På spåret har nu släppts. Jan-Olov Andersson från Aftonbladet säger att ”Det är mindre A-kändisar i årets På spåret.”

Nytt för programmet i år blir en app där man kan tävla mot både familjemedlemmar och deltagarna i På spåret. Kristian Luuk säger att  ”Många tittare har hört av sig och önskat en app.”

Årets deltagare är: Kakan Hermansson, Göran Hägglund, Anne-Lie Rydé, Malou von Sivers och Sigge Eklund. Årets sändning av På spåret är programmets 27:e säsong.

Göran Hägglund får klara sig utan sin tidigare partner i programmet Anna Ekström. Detta förklarar Kristian Luuk som följande:

”Det har varit uppe på högsta nivå på SVT. Vi kan inte ha en sittande minister i ett underhållningsprogram, så lyder lagen.”

Anna Ekström, som blev gymnasieminister för två veckor sedan.

Elisabet Höglund och Jesper Rönndahl, som vunnit På spåret två gånger, deltar inte i årets sändning. Elisabeth Höglund säger:

”Efter inspelningen meddelade producenten att vi inte får vara med nästa år för nu har vi varit med så mycket. Kanske kan vi vänta några år.”

Höglund fortsätter med att det hela kändes:

”Tråkigt men samtidigt har jag viss förståelse för att andra måste ha en chans att vinna så jag får väl acceptera det även om jag tycker att det är kul att vara med.”

”På spåret” får säsongspremiär den 2 december i SVT1.

 

Ojnareskogen och kalk

Dagens Nyheter gick ut med beskedet att regeringen skulle göra Ojnareskogen till ett Natura-2000 område och därmed skydda det från kalkutvinning och övriga influenser.

Många ser på det utlovade beslutet med hopp, medan andra är besvikna och arga över de förlorade arbetstillfällena. Zaramis skriver på sin blogg:

”Industrin och gruvindustrin i Sverige må stå för en minskande del av sysselsättningen, men samtidigt är den helt nödvändig för Sveriges ekonomi. Det är nämligen så att skogsindustrin och gruvindustrin står för nästan hela Sveriges nettoexport och utan detta skulle Sverige inte ha tillräckligt med mat till den svenska befolkningen…

När det gäller eventuell kalkbrytning på Gotland invid Bästeträsk mer specifikt så handlar den om att bryta kalk av en speciell kvalitet som inte finns överallt… Det är full möjligt att Ojnareskogen och Bästeträskområdet inte är det bästa stället att bryta kalk för stålindustrin… Det handlar dock inte heller bara om ett mindre antal jobb på Gotland som många hävdar utan om tusentals jobb i svenska gruv- och stålindustri. Det förvånar mig att ingen berör detta.”

Lantbrukaren Bertil Ström skriver i Dagens Nyheter om när hans brunn sinade i samband med provpumpning i området 2004:

”Det var en ögonöppnare, innan dess hade jag inte funderat så mycket på var vattnet kom ifrån. Jag förstår inte hur de kan komma på tanken att lägga brottet i ett tillrinningsområde. Naturlagarna rår ju inte ens Nordkalk på, och Bästeträsk ligger ju där det ligger.”

Dagens Nyheter har även lagt upp en video som visar på Onareskogens unika naturvärden.

Idag (20/8) har ännu inget beslut från regeringen hörts.