Salt och hälsa

Stig Orustfjord, generaldirektör på Livsmedelsverket, Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö på Konsumentföreningen Stockholm och Jan Berfort, generalsekreterare Sveriges konsumenter har skrivit en debattartikel i Svenska dagbladet där de trycker på vikten av att minska på salthalten i alla livsmedel. Ett utdrag:

”Varje år drabbas drygt 55 000 personer av hjärtinfarkt eller stroke. Var fjärde vuxen har högt blodtryck. En av orsakerna är att många äter alldeles för mycket salt. Men de flesta är inte medvetna om detta. Och de har inte heller makten över sitt saltintag. Saltet döljer sig nämligen i den köpta maten – i brödet, osten, korven och flingorna. Det är dags att matproducenterna tar sitt ansvar och minskar på saltet i maten.”

Många har hakat på detta och pushar för en sänkning av salthalterna i våra livsmedel, andra säger att kunder inte köper varor med lägre salthalter.

Bloggen Ett sötare blod motsätter sig uttalandet om att salt direkt leder till hjärt- och kärlsjukdomar och menar att:

”När forskare i observationsstudier har undersökt den direkta kopplingen … mellan mängden salt en person äter och risken för hjärt-kärlsjukdom, är resultaten tydliga: majoriteten av alla personer äter lagom mycket salt. Kurvan är u-formad. Både ett extremt högt och ett väldigt lågt saltintagsaltintag är kopplat till kärlsjukdom.”

Dagens Nyheter har gått ut med en guide över vilka färdigrätter som innehåller störst mängd salt.

Kollektivtrafik och finansiering

Leif Pagrotsky har skrivit ett inlägg i Dagens Nyheters debattsidor om att man borde införa nolltaxa på kollektivtrafiken. Detta skulle finansieras med en höjning av arbetsgivaravgiften i Stockholms län med 0,75 %, en skatt på 4 % på kommersiella lokalers hyra innanför tullarna, och en ökad landstingsskatt på 50 öre.

Flera uppskattar hans nya sätt att se på finansieringen av kollektivtrafiken, trots att de kanske inte alltid håller med till 100 %.

Johannes Åman ger svar på tal i Dagens Nyheters ledare:

”Nolltaxa vore dubbelfel. För det första skulle det öka belastningen på ett redan hårt ansträngt system. Att det betyder stopp i trafiken och inställda turer är ingen vild gissning. För det andra skulle det gröpa ur landstingets resurser för de investeringar i kollektivtrafik som är nödvändiga redan i dag.”

Björn Sundin skriver ett intressant inlägg om ämnet. Han anger även att de flesta som väljer kollektivtrafik vid sänkta avgifter är de som i dagsläget går eller cyklar och att man måste ändra sitt tankesätt för att minska bilismen. Han säger även att ett ökande användande av kollektivtrafiken riskerar att driva bort folk så att de väljer bilen istället. Ett utdrag:

”Nästan alla som jobbar med kollektivtrafik vet att biljettpriset inte är den avgörande faktorn för att öka kollektivtrafikens andel – om det är på bekostnad av bilism som ökningen ska ske, vill säga. För att få bilister att ställa bilen och istället ta bussen/tåget krävs:

  1. att kollektivtrafiken är snabb (i alla fall nästan lika snabb som bilen)
  2. att det är bekvämt (bekväma säten, tid man kan använda till annat mm)
  3. att turtätheten är hög (bilen har ju maximal turtäthet – du väljer ju själv när du åker)
  4. att det är smidigt (till exempel är ett enkelt och förutsägbart betalsystem viktigt)

Om det dessutom känns coolt att åka kollektivt (i snygga bussar eller läckra spårvagnar) och ger resenären en känsla av att man är modern är det extra bra.”

Fett och fettma

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) har sagt till Sveriges Television att han är orolig över svenskarnas vikt, och kan tänka sig att införa en fettskatt. Detta skulle i praktiken innebära en ökad skatt på fet mat.

Flera har sedan uttalat sig emot Wikströms påstående och sagt att det inte är av fett i kosten som man går upp i vikt, utan främst av socker och kolhydrater.

Magnus Krantz har svarat på Wikströms uttalande:

”För det tredje finns ett tydligt samband mellan fetma – som är ett växande problem – och social utsatthet. Om man är lågutbildad, har svag ställning på arbetsmarknaden och ser framtiden an med allt annat än tillförsikt så ökar risken för att man ska leva ohälsosamt. Den fördelningspolitiska effekten av en fettskatt skulle alltså gå på tvärs med ambitioner att utjämna skillnader.

För det fjärde skulle utformningen av en fettskatt sannolikt bli full av godtyckliga gränsdragningar efter dragkamp mellan olika särintressen och indelningar mellan nyttiga feta varor och onyttiga. Fett i sig är ju inte alltid av ondo.”

Cornucopia skriver ett bra inlägg. Ett utdrag:

”Man blir inte grön av att äta grönsaker. Man blir inte röd av att äta tomater. Man blir inte fet av att äta fett. Man blir fet av att äta mer kalorier än man gör av med, inte specifikt fett. Tvärt om är det vanligast att det är socker man äter för mycket av, då socker gör att man blir hungrig, medan fett gör att man blir mätt.”

Övervakning och integritet

Debatten för mänsklig integritet och rättighet är alltid närvarande, trots sin frånvaro i dagens politik. Nu senast har dalagringen uppmärksammats efter att Tele2

Thomas Ekman, vd på Tele2, säger till Sveriges Radio att:

”Det är huvudsakligen polisen som begär ut information och det som begärs ut är alltifrån vem du har ringt, vart du har ringt, vem du har sms:at eller mejlat. Inte innehållet i informationen, däremot vem som är mottagare och var nånstans du befann dig när du ringde och var den du ringde till befann sig.”

Dagens Nyheter skriver om Thomas Ekman och Stefan Backman på Tele2s uttalande att antalet frågor från myndigheter om sökningar i Tele2s datasystem ökat från cirka 1.500 till 10.000 per månad de senaste sex månaderna.

EU:s datalagringsdirektiv har sedan 2006 gett medlemsländer både rätt och skyldighet att begära att teleoperatörer och internetbolag i respektive land ska lagra uppgifter för brottsbekämpande myndigheters behov. I april 2014 förklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet ogiltigt och att det går emot mänskliga fri- och ­rättigheter. Trots det som innan i Sverige. Tele 2 har överklagat ett föreläggande från statliga Post- och telestyrelsen (PTS) som tvingar Tele 2 att bedriva datalagring i oförändrad utsträckning. Fallet utreds även av kammarrätten som har begärt ett förhandsbesked från EU-domstolen. Thomas Ekman tror att domstolen kommer att underkänna den svenska lagen, bland annat för det sätt på vilket man tillämpar den idag

Anna Troberg, före detta partiledare för piratpartiet, skriver på sin blogg om debatten, och lyfter även Ekmans och Backmans förslag till förbättring:

 

”Ekman och Backman ger i sin debattartikel fyra konkreta förbättringsförslag:

  • Begränsa datalagringens omfattning.

  • Skärp ramverket för brottsmisstankenivåer.

  • Låt domstol eller oberoende myndighet förhandsgranska samtliga förfrågningar om uppgifter.

  • Centralisera och professionalisera myndigheternas förfrågningar om uppgifter”

Abort och samvete

Den 25 april 2015 valdes  Ebba Busch Thor till partiledare för Kristdemokraterna. Hon har gått ut och sagt att

Det Svenska barnmorskeförbundet slår fast att: ”Att åberopa samvetsklausul är en oetisk vägran att ge vård.” Med detta menar de att man i Sverige har rätt att få vård i samband med abort och att man ej ska utbilda sig till barnmorska om man inte är beredd att bistå med denna vård. De anger även att de är emot ett införande av rätten att åberopa samvetsklausul.

Daniel Swedin skriver i Aftonbladet:

”Busch Thor vill ha någon sorts nollvision för aborter och låta personlig moral och religiösa övertygelser styra svensk vård genom att införa så kallad samvetsfrihet. Hon har sagt att relativ fattigdom inte är ett problem, att brottslingar bör straffas hårdare och att barn ska ha uniform i skolan.”

Susanne Johansson skriver ett bra inlägg om ämnet på sin blogg, ett utdrag:

”Vården är på de flesta håll i landet underbemannad och patienter och kollegor måste därför kunna lita på att personalen, som är på plats, faktiskt gör sitt jobb. Har man valt att arbeta inom vården ska man göra det. Fullt ut.

Strider abort mot de egna värderingarna är det kanske läge att byta karriär? För hur många höjdrädda jobbar som sotare? Hur många veganer jobbar som styckmästare? Samvetsklausulen kan inte gälla på arbetsplatser utan det ansvaret måste ligga på arbetstagaren själv. Endast där.
….
För vad blir nästa steg? Vad händer om någon inom vården framöver påstår att smärtlindring eller blodtransfusion inte kan genomföras för det strider mot samvetet? Eller ambulansföraren som vägrar åka mot rött ljus under utryckning för det strider mot trafikreglerna och det egna samvetet? Det är löjligt, orimligt och oacceptabelt.
Beslut om abort tas av den havande kvinnan och ingen annan.”

Socker och fettma

I ett pressmeddelande påstår  SNF (Swedish Nutrition Foundation) att socker inte har några unikt fetmabildande egenskaper. Någon som går emot bilden av att socker inte är värre än andra kalorier är Ann Fernholm.

I Aftonbladet skriver Fernholm om farorna med socker. Ett utdrag:

”Från många av världens länder kommer samtidigt rapporter om att barn med fetma ofta har fettlever, något som tidigare främst alkoholister fick.

I USA beräknas att runt ett av tio barn i åldern 12-19 år är drabbat. Fettlever är starkt kopplat till typ 2-diabetes och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.”

Fernholm vill att man inte ska räkna socker som vilken annan kalori som helst, och att man ska sänka det rekommenderade intaget.

Ett tidigare inlägg i debatten på Aftonbladet säger att Fernholm misstänkliggör SNF och att SNF är en icke vinstdriven organisation. Men som kostdoktorn påpekar;

”De kallar SNF för en ”icke-vinstdrivande organisation” men låtsas inte om att den finansieras av vinstdrivande företag såsom Coca Cola och Nordic Sugar. De måste tro att läsarna är lättlurade.”

(Källa på detta påstående)

Även Fernholm skriver på sin blogg om SNF och den påverkan andra kan ha på deras råd.

 

Gud och homosexualitet

Pingstpastorn Tommy Dahlman och 21 andra pastorer gav sin syn på homosexualitet  i en debattartikel i tidningen Dagen. Dagens Nyheter skriver om deras inlägg. De skrev att ”Hur hårt det än låter måste vi vara tydliga med att Bibeln säger att homosexualitet är en synd.”

Men vad är en synd? Enligt många är det exempelvis en synd att arbeta på söndagar, ska dessa människor med helgpass skickas till helvetet? Eller om man har på sig klädesplagg som är vävda av två sorters garn? Eller klippa håret vid tinningarna?

Biskop Per Eckerdahl, engagerad sig i HBTQ-frågor, menar att det går hitta att hitta stöd för både bra och dåliga saker i bibeln:

”Om det handlar om att plocka ut enskilda bibelord kan man argumentera för detta. Men om man utgår ifrån helheten i Bibeln, de stora sammanhangen, då menar jag att då är det väldigt svårt att komma fram till den tolkning de gör.”

Modonnan skriver på sin blogg:

”Det är 2015 nu och Bibeln kan tolkas på olika sätt. Själv fattar jag inte ens hur man kan låta en ”gammal bok” styra och ställa över människors personliga egenskaper, eller över hur människor världen runt ska leva.”

Även om man är troende så håller jag med Norah4you’s blogginlägg:

”…mycket svårt att förstå att någon som säger sig vara kristen glömmer bort Du skall älska din nästa… till förmån för av människohand översatta samt tolkade ord som en gång lämnades över av Gud men som idag har helt skild innebörd i olika kristna församlingar från när orden uttalades första gången. Ord som översätts av människor tolkas av människor är ord utgivna av människor. Människan är inte Gud. När Gud gett kärlek mellan två människor, oavsett vilka, och dessa människor är vuxna, inte minderåriga, VEM av människa född är felfri nog att ifrågasätta Guds Kärleksgåva till de två?”

Earth Hour och miljön

Lördagen den 28 mars var det dags att släcka mellan 20.30 till 21.30 om man deltog i evenemanget Earth Hour.

En del kritik har kommit fram angående Earth Hour som evenemang, men all kritik är inte rättvis. Självklart kommer inte handlingen att släcka lampan i en timme att göra någon stor skillnad, men man kan ta det som ett tillfälle i att diskutera miljön, den negativa påverkan vi har på den, och framförallt vad vi kan göra för att minska denna negativa påverkan.

Fnordspotting skriver:

”Att sluta slösa energi är en viktig fråga, men debatterna och metadebatterna om att släcka ljuset under Earth Hour missar som vanligt sakfrågan. En hel del el går såklart åt till belysning, särskilt om du fortfarande använder glödlampor, men dåligt planerad matlagning och dåligt konfigurerade vitvaror, hushållselektronik och datorer är ett betydligt större problem.

Om Earth Hour sprider kunskap och får en och annan att börja fundera över sin egen förbrukning är detta såklart bra. Men min erfarenhet av företeelsen är att för de flesta som sjunger Earth Hours lov är denna timme mest ett tillfälle att briljera med sin egen Godhet.”

En del mer rationell kritik har kommit fram i att alla värmeljus och alternativa ljuskällor avger mer föroreningar än glödlamporna, vilket är en intressant tanke som inte tas upp så mycket!

Men som svar på all kritik och fleras handlingar att tända alla lampor istället så skriver Susanne ett bra inlägg:

”För två veckor sedan läste jag ett debattinlägg av Johan Norberg där han ondgjorde sig över Earth Hour. Hur idiotiskt det är att strypa strömförbrukningen under en timme för att det inte gör någon skillnad. Särskilt inte jämfört med Kinas utsläpp av växthusgaser, och att bristen på elektricitet på sina håll faktiskt är ett hot mot mänskligheten. Så för att markera hur löjligt det är – tänder han allt som går istället.

Det hade varit spännande att läsa motsvarande inlägg om internationella kvinnodagen. För det om något är väl en idiotisk symbolik om man drar paralleller. Att lyfta kvinnofrågan under 24 timmar eftersom den ändå förnekas resten av året. Inte bara på sina håll utan överallt. ”

Man får inte glömma att alla handlingar i rätt riktning är bra, även om de inte gör så stor påverkan! Och om man nu ser det hela som hyckleri eller annat, så kan man bara se det som en mysig stund tillsammans med familjen.

Melodifestivalen och teckentolkning

Melodifestivalen är över och vinnaren för i år är Måns Zelmerlöw med låten ”Heroes”

Japetus skriver på sin blogg angående Måns vinst:

”Det var nu tredje gången gillt för honom i Melodifestivalen, hans låt ”Heroes” var en av de absolut starkaste i startfältet och har helt säkert goda chanser att hävda sig i finalen. Låten är catchig och har dynamik och driv. Det kreativa inslaget med streckgubben stack ut och funkade bra. Spontant tyckte jag det kändes krystat, men jag ändrade mig då jag sett hela framträdandet.”

Schlagermicke skriver på sin blogg om att Måns Zelmerlöw satte rekord:

”288 poäng!! Rekord i Melodifestivalen! Och en segermarginal på 186 poäng!! Också det rekord.”

De som fått mest uppmärksamhet är nästan ändå SVT:s teckentolkar som arbetade under showen. Särskilt Tommy Krångh har fått stor publicitet efter sin entusiastiska tolkning av ett par låtar under tävlingen.

Hela finalen med teckentolkning finns ute till den 13 april 2015.

Rökning och hälsa

Folkhälsominister Gabriel Wikström har skrivit ett inlägg i Dagens Nyheter om att utöka de rökfria zonerna (exempelvis i anslutning till kollektivtrafiken, uteserveringar, lekplatser etc.)

Många välkomnar förslaget och anser att det är dags att ta ytterligare steg efter den stora reformen 2005 som förbjöd rökning på krogar. Andra anser att det är överförmynderi och att man ska bestämma själv om man vill röka. Jag kan hålla med om att det är svårt att dra en tydlig gräns för vart i närheten av busskurer som man får röka, ska man dra en skyddszon runt? Men ännu viktigare är det som exempelvis Tofflan skriver om på sin blogg; det faktum att rökare inte bara riskerar sin egen hälsa, utan det påverkar även de omkring. För att inte tala om att det tar upp vårdresurser.

Magnus Stenbäck säger till Svenska Dagbladet:

”Runt elva procent av svenskarna röker i dag, en så låg andel har inget annat land i världen, enligt Stenbeck. Ändå är rökningen den enskilt största riskfaktorn för ohälsa i Sverige. Varje år insjuknar cirka 100 000 svenskar på grund av rökning och runt 12 000 dör. Men även utan åtgärder skulle dessa siffror minska framöver.”

Detta beror på att rökningen har minskat, men vi ser fortfarande hälsoeffekterna av hur det var förr. Självklart kommer detta att ge en positiv effekt på den statistik vi kommer att se i framtiden; men det betyder inte att vi ska arbeta för att minska rökningen, framförallt hos ungdomar. Wikström lägger även fram förslag på att man ska införa exponeringsförbud av tobaksprodukter. Detta innebär att man ska förvara produkterna utom synhåll från konsumenterna. Om exponeringsförbud:

”Studier och erfarenheter från länder som infört exponeringsförbud visar att åtgärden både förändrar befolkningens attityder till tobak och minskar konsumtionen och andelen impulsköp. Särskilt påverkas ungdomars attityder, vanor och viljan att experimentera med tobak. Personer som röker menar att ett förbud mot att exponera tobaksprodukter skulle underlätta för dem att sluta röka.”